Hizmet Paketlerimiz

Ekosistemimizle uyumlu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır.

Yüksek maliyetlerle kurulan bu kıymetli yatırımların korunması ve işletilmesi mutlaka profesyonel şirketler tarafından yapılmalıdır.

Hizmetlerimiz
Basıc Paket
Standart Paket
Premıum Paket
Santral performans analizi
Performans raporlama
Üretim tahmini ve analizi
Şebeke analizi
Hata / Arıza tespit
Uyarıcı bakım bildirimi
Bakım planlama
Teknik servis yönetimi
Teknik servis raporlama
Yedek parça yönetimi
Modül temizleme planlaması
Saha ziyaretleri
Santrallerle ilgili olarak faaliyetlerin ve uzaktan takibi yapılan verilerin raporlanması
Bakım onarım faaliyetlerinin planlanması
Uyarıcı bakım uygulaması
Önleyici ve düzeltici bakım uygulaması
Termal kamera ile planlı inverter, pano ve trafo bağlantı noktaları kontrolü
Yedek parça yönetimi ve stok kontrolü
Şebeke yöneticisi (EDAŞ / TEDAŞ) ile koordinasyon
Faturalandırma, tahsilat işlemleri EDAŞ / TEDAŞ ödenecek bedellerin takibi
EDAŞ / TEDAŞ / EPDK ile ilgili işlemlerin yönetimi
Garanti işlemleri yönetimi
Sigorta sözleşmelerinin kontrolü ve sözleşme hazırlığı sürecinde danışmanlık
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı
Ek Hizmetlerimiz
PV Panellerin termal kontrolü
Topraklama ölçümü
Devreye alma testleri
Proje paftalarının incelenmesi, gerekli öneri ve düzeltmelerin yapılması
Santral yapım aşamasında kalite kontrol hizmeti verilmesi
İzleme sisteminin kurulması ve devreye alınması
Veri haberleşmesinde kullanılan 3G veri hattı temini ve fatura ödemelerinin takibi
Modül temizleme
Otla mücadele
Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolü
I-V Test
Arıza bildirimi için tıklayınız! Arıza Kayıt Formu