GES UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ BİLGİLENDİRMESİ

GES UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ BİLGİLENDİRMESİ

            Dağıtım şirketlerinin santrallerin izleme ve kontrol sistemlerine bağlantı yapmaları ve santralin haberleşme durumunu güncel tutmaları gerekmektedir. Haberleşmesinin güncel olmadığı tespit edilen santrallere “Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması’nın 15. Maddesinin 1. Fıkrasında bulunan “Kullanıcıya ait arızalı iletişim teçhizatının Dağıtım Şirketinin yazılı uyarısına rağmen onarılmaması/değiştirilmemesi ve bu durumu ile kullanılmaya devam edilmesi” ihlal tanımına karşılık gelen “Gerekli onarımın/değişikliğin yapılmayıp ihlalin devam ettiği her gün için içinde bulunulan aya ait Dağıtım Sistem bedelinin %1’i oranında hesaplanan ceza uygulanır.” ibaresine göre cezai işlem uygulanacaktır. Haberleşmesi olmayan santrallerin, gerekli kontrolleri sağlayarak haberleşmelerini sağlamaları gerekmektedir.

           Bu durumun ihlal edildiği ve haberleşmelerin sağlanmadığı durumlarda, yukarıda bahsedilen cezai işleme ek olarak, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında bulunan “b” bendine göre “Sistemin veya üretim tesisinin işletmesini ve tesisat güvenliğini etkilemeyecek şekilde esasa ilişkin olmayan veya can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olmayan veya elektrik sisteminin güvenliğini etkilemeyen durumlarda, ilgili şebeke işletmecisi tarafından aykırılığın giderilmesine ilişkin bildirimin yapılmasını izleyen 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi şebekeden ayrılır. Söz konusu aykırılığın giderilmesi durumunda üretim tesisi 3 işgünü içinde sisteme yeniden bağlanarak işletmeye alınır.” yaptırımı uygulanacaktır.

            Bu kapsamada SCADA sistemi olmayan güneş enerji santrallerinin SCADA kurulumu gerçekleştirerek, ilgili EDAŞ ile gerekli testlerinin yapılması gerekmektedir. SCADA kurulumu ve testleri ile ilgili destek ve ürün tedariği için iletişime geçebilirsiniz.  

 

Arıza bildirimi için tıklayınız! Arıza Kayıt Formu